Tập 130: Kẻ Dở Hơn Lại Được Nhiều Tiền Hơn

BẤM NÚT PLAY BÊN DƯỚI, và đợi 5 giây ĐỂ NGHE

Nếu không nghe được, hãy thử 2 trình nghe bên dưới bạn nhé:

Nghe ĐẦY ĐỦ các tập khác tại đây:

10 Comments

 1. Hoa
  11/02/2021
  • Admin
   20/02/2021
 2. Vân
  09/06/2020
  • Admin
   12/06/2020
 3. vu đức quang
  04/06/2020
  • Admin
   05/06/2020
 4. Binh
  03/06/2020
  • Admin
   05/06/2020
 5. Quang Đức
  01/06/2020
 6. Bach
  01/06/2020

Leave a Reply